🎉🎉สมาชิกที่พลาดกิจกรรมwebinarของสมาคม สามารถเข้าเรียนรู้ 📍 ทบทวนเนื้อหาฟรี ได้ตลอดเวลา 📍เลือกเวลาที่สะดวกได้เอง 📍ห้องเรียนรู้…

🎉🎉สมาชิกที่พลาดกิจกรรมwebinarของสมาคม สามารถเข้าเรียนรู้
📍 ทบทวนเนื้อหาฟรี ได้ตลอดเวลา
📍เลือกเวลาที่สะดวกได้เอง
📍ห้องเรียนรู้ CPA E-learning
📍Login Password ด้วยเลขใบประกอบ
📍User Cpaเลขใบประกอบและเครื่องหมาย#
เช่น User=123456
Password =Cpa123456#

เข้าห้องเรียนคลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa

# สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.