🌹🌹💥ประชุม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการใช้ยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้า…

🌹🌹💥ประชุม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการใช้ยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Time: Sep 13, 2023 08:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93166890700?pwd=TFZHSlYrOHlNalhaSWRnSU5uZWhNUT09

Meeting ID: 931 6689 0700
Passcode: 625889

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.