แนวทางการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาในผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข http://agingthai.dms.go.th/……

แนวทางการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาในผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
http://agingthai.dms.go.th/…/2022/11/66_Manual01.pdf…
Cr: สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.