เรียน เภสัชกรชุมชน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเ…

เรียน เภสัชกรชุมชน
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ขอเรียนเชิญเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เข้าร่วมดำเนินงาน โครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน “โมเดล3 ”
ร้านยาพื้นที่
✅เขตปทุมวัน ✅ เขตคลองเตย ✅เขตราษฎร์บูรณะ
✅เขตวัฒนา ✅เขตพระโขนง ✅เขตทุ่งครุ่
✅เขตบางรัก ✅เขตยานนาวา
✅เขตสาทร ✅เขตบางคอแหลม

เพื่อร่วมขับเคลื่อนบทบาทเภสัชกรชุมชน ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชน 👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoLeOvfQdzeRfMMFtk41sjWTtMw_pEDJY6wDym7WMmNRsNIw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ขอแสดงความนับถือ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประทศไทย)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.