เทคนิคการใช้ยาสูดพ่นMDI

🔔🔔เทคนิคการใช้ยาสูดพ่น MDI สำหรับให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีใช้ยาสูดพ่น

https://youtube.com/shorts/zW96T7eRGEA?feature=share

https://m.youtube.com/watch?v=zKDsH-IXhgY&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=rkgVZRNsRv8&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=EVEKBZLas0k&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=x2QgAQjbSSg&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=9K66_JjKEME&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=RHiJ1FyvUYA&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=Vhh0At3QDVM&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=ic74Fwjah9s&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=T6tU–ikUFI&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=d7mRW9pIyM0&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=x9nTf4FDnzI&feature=youtu.be

# คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
# สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)


# คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.