สรุป 3 งานวิจัยผลการดำเนินงานรับยาลดความแออัดโมเดล 2&3 ใน 3 พื้นที่ต้นแบบ 📌เภสัชกรชุมชนได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใ…

สรุป 3 งานวิจัยผลการดำเนินงานรับยาลดความแออัดโมเดล 2&3 ใน 3 พื้นที่ต้นแบบ
📌เภสัชกรชุมชนได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในประเด็นการประเมินความร่วมมือในการใช้ยา ความเข้าใจในการใช้ยา เมื่อจบโครงการพบว่าผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้
📌เพิ่มความสะดวกสบาย ลดปัญหาการเดินทางของผู้ป่วย เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าประหยัดกว่า ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยได้จริง
📌ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรักษา โดยได้รับคะแนน 4.65 จาก 5 คะแนน
📌เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา การเข้าถึง ในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรับยาจิตเวช ทำให้ผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น

💊เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา 👉ลดปัญหาการเดินทาง 🎯การรักษาเป็นไปตามเป้าหมาย
กับโครงการรับยาลดความแออัดโมเดล 3

🎉Kick off โครงการรับยาใกล้บ้าน โรงพยาบาลตากสิน วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นี้
🎉 หมอตากสินใกล้ใจ เภสัชกรใกล้บ้าน กับโครงการ “รับยาใกล้บ้าน” 🤩
📍 สะดวกสบาย ไม่ต้องรอคิวนาน
🏥 มีร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 10 ร้าน

🩺ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลตากสิน แจ้งความจำนงได้เลยค่ะ 💊

#กทม. #BMA.
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร #สภช #ร้านยาโมเดล3ต้นแบบ
💕———————————💕

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.