สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ขอเชิญเภสัชกร นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ *”PHARMACY BROTHER TO SISTER”* เสริม…

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ขอเชิญเภสัชกร นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ *”PHARMACY BROTHER TO SISTER”* เสริมศักยภาพธุรกิจร้านยา
ลงทะเบียนได้เลยที่ https://bit.ly/3PappU4 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565
.
การอบรมโครงการ _PHARMACY BROTHER TO SISTER_ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับเภสัชกร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการเปิดร้านขายยาให้มีความรู้ ความมั่นใจในการบริหารธรุกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมทางวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
.
กิจกรรมแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 คร้ังโดยจะจัดทุกวันอาทิตย์ (2ชม./วัน) ช่วงเวลา13.00น.–15.00น. เป็นเวลา5สัปดาห์ต่อเนื่อง (เริ่มสัปดาห์แรก 21สิงหาคม–18 กันยายน 2565)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางที่กาหนดให้ โดยการลงทะเบียนเพียงคร้ังเดียว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคร้ังจนจบโครงการ และจะมีการนำส่ง link การลงทะเบียนไปให้ท่านที่ผ่านเข้าร่วมโครงการผ่านทาง email ที่ได้ให้ไว้ในการสมัคร (*ลงทะเบียนฟรี สำหรับเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์)

*หัวข้อบรรรยาย*
WEEK1 ความรู้และแนวทางในการเปิดร้านยา (21 สิงหาคม)
WEEK 2 การบริหารสินค้าและคลังสินค้าในร้านยา (28 สิงหาคม)
WEEK 3 ทักษะการสื่อสารสำหรับเภสัชกรในร้านยา (4 กันยายน)
WEEK 4 หลักการวางแผนการตลาดและแนวทางการวางแผนการตลาดเบื้องต้น (11 กันยายน)
WEEK 5 แนวทางการใช้บทบาททางวิชาชีพเภสัชกรในร้านขายยา (18 กันยายน)

แบบลงทะเบียน โครงการ _PHARMACY BROTHER TO SISTER_ ได้ตาม link ต่อไปนี้
: https://bit.ly/3PappU4
.
ทางสมาคมฯ จะทำการแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการ หากได้เข้าร่วมโครงการ จะทำการส่ง link เข้าสู่การประชุมให้ท่านเพื่อเข้าสู่ระบบ Zoom Webinar ทาง email
.
สนับสนุนการประชุมโดย บริษัท Blackmores, T-Man, Alinamin Pharmceutical

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.