วัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดไม่มีอยู่จริง

📌หมอขอเล่า🏥🩺
วัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดไม่มีอยู่จริง
โดย ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

ฟังหมอเล่าได้ที่
https://www.medumore.org/course/morkhorloa1


วัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดไม่มีอยู่จริง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.