วงล้อรักษ์ไต| @cpathai

https://youtu.be/oKuifYUfx_s

วิธีการใช้วงล้อรักษ์ไต
# ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์
กรรมการฝ่ายวิชาชีพ สมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ


วิธีใช้วงล้อรักษ์ไต#ภญ.ศิวาพร ปีเจริญทรัพย์กรรมการฝ่ายวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)———————————ติดต่อ…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.