ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ช่วงที่ 2 : ระบบการทำงานด้าน Pharmacovigilance&ระบบ TaWai for Health สำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์#ระบบการทำงานด้าน Pharmacovigilance และการรายงานปัญหา
ด้านผลิตภัณฑ์ของประเทศ
#ระบบ TaWai for Health สำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
#กรณีศึกษารายงานปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ TaWai for Health
โดย ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
และ นางสาวเยาวพา ราศีล้ำเลิศ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ TaWai for Health
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น. ณ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) https://www.youtube.com/watch?v=fa9HcmOKnHY

# 12 มีนาคม 66 ประชุมใหญ่ประจำปี ติดตามกรณีศึกษาการพปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
ลงทะเบียน ⤵️
https://shorturl.asia/qfOxP

สมาคมขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศก…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.