ร่วมกันพัฒนาคุณภาพร้านยาในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามประกาศเจตนารมณ์ร่วมจาก 3 องค์กร สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) …

ร่วมกันพัฒนาคุณภาพร้านยาในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ตามประกาศเจตนารมณ์ร่วมจาก 3 องค์กร

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
สมาคมร้านขายยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.