บริหารร้านยาให้ปังหลัง GPP บังคับใช้_31072022

📍📍บริหารร้านยาให้ปังหลัง GPP บังคับใช้
ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคม
ภก.ชานนท์ ดวงแข กรรมการสมาคม
https://youtu.be/a_jxE0509hs


บริหารร้านยาให้ปังหลัง GPP บังคับใช้ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ &ภก.ชานนท์ ดวงแข

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.