ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไ…

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำคงที่นาน 3 ปี เฉลี่ย 3 ปี = 2.70% ต่อปี
เดือนที่ 1 – 6 = 0.70% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 24 = 2.70% ต่อปี
ปีที่ 3 = 3.70% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
– ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% (5.90%) ต่อปี
– ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% (6.40%) ต่อปี
*** อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร MRR = 6.90% ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
(6) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

ยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2566
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/loan-70th-ghbank

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.