ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สปสช.หยุดแจก ATK ผ่านแอปเป๋าตังชั่วคราว เนื่องจากปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อให้รองรับเฉพาะผู…

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
สปสช.หยุดแจก ATK ผ่านแอปเป๋าตังชั่วคราว
เนื่องจากปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อให้รองรับเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทเท่านั้น
ระบบในแอปเป๋าตังจะเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
รับเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทที่มีอาการตรงตามหลักเกณฑ์ได้รับแจกชุดตรวจ ATK เท่านั้น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
#สปสช #แอปเป๋าตัง #แจกATK #สิทธิบัตรทอง #หลักประกันสุขภาพ #บัตรทอง30บาท


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นี้ สปสช.หยุดแจก ATK ผ่านแอปเป๋าตังชั่วคราว

เนื่องจากปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อให้รองรับเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทเท่านั้น

ระบบในแอปเป๋าตังจะเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

รับเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทที่มีอาการตรงตามหลักเกณฑ์ได้รับแจกชุดตรวจ ATK เท่านั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

#สปสช #แอปเป๋าตัง #แจกATK #สิทธิบัตรทอง #หลักประกันสุขภาพ #บัตรทอง30บาท

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.