ขอแสดงความยินดีกับชาวสงขลา และเป็นกำลังใจให้ทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ ที่กำลังเดินหน้าสร้างมาตรฐานร้านยา GPP เพื่อเป็นหลักประกันคว…

ขอแสดงความยินดีกับชาวสงขลา
และเป็นกำลังใจให้ทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ ที่กำลังเดินหน้าสร้างมาตรฐานร้านยา GPP
เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยที่ดีขึ้นในการใช้ยาภาคชุมชนกับสังคมไทย 😊🇹🇭

#นับถอยหลังสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.