ขอเชิญเภสัชกร เข้าร่วมรับฟัง Live ในหัวข้อ “Molnupiravir กับการรักษาโควิด-19 และแนวโน้มการจ่ายยาในร้านยา” ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิ…


ขอเชิญเภสัชกร เข้าร่วมรับฟัง Live ในหัวข้อ “Molnupiravir กับการรักษาโควิด-19 และแนวโน้มการจ่ายยาในร้านยา”

ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 เป็นต้นไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.