Photos from สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)’s post

2022 MPAT Internship Program
3 วันสุดท้าย ก่อนปิดการฝึกงาน
มีโอกาสให้น้องฝึกฝน
และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองต่อไป

#MPAT
#Internship
#Program
#วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ

:สมาคมเภสัชกรรมการตลาด ประเทศไทย ; MPAT

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.