MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด เภสัชกรพันธุล คงประพันธ์ (เคน) จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จ…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด

เภสัชกรพันธุล คงประพันธ์ (เคน)

จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24 (Rx24 KKU42)

ได้รับตำแหน่ง Product Manager ทีม Vaccine บริษัท GlaxoSmithKline (Thailand) Limited

ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ทุกคนได้เข้าถึงการได้รับวัคซีนและยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลประโยชน์ ความปลอดภัย และส่งผลให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#MPATcareersuccess

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.