MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด ภญ. เรือนขวัญ ชูกลิ่น (แก้วตา) จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ …

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด

ภญ. เรือนขวัญ ชูกลิ่น (แก้วตา)

จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 10

ได้รับตำแหน่ง Product manager ทีม Cardiovascular บริษัท Boehringer-Ingelheim

การได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คนไข้เข้าถึงยาที่ช่วยรักษาโรค นอกจากจะทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้คนไข้ได้อยู่กับครอบครัว คนรักได้ยาวนานขึ้น ในฐานะวิชาชีพเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำองค์ความรู้ที่ได้เรียน และประสบการณ์จากการทำงาน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป้าหมายที่สำคัญ นั่นก็คือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดียิ่งขึ้น

#MPATcareersuccess

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.