MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด ภญ. นริศรา ฮายุกต์ (ปอ) จบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด

ภญ. นริศรา ฮายุกต์ (ปอ)
จบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่น Rx27

ได้รับตำแหน่ง Junior Product Manager
บริษัท Bayer (Thailand) Co., Ltd.

รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ
โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงบุคลากรทางการแพทย์ เข้ากับสินค้า เพื่อมุ่งเน้นไปยังผลประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย โดยตั้งอยู่บนหลักของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

#MPATcareersuccess

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.