แค่มี MPAT ไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน – LG x TT

🎊🎉 Presentation : Interns’ Summary of Internship Performance and Recommendations for Next MPAT internship program
โดยน้องๆ กลุ่ม 3
แค่มี MPAT ไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน – LG x TT 🌊✨

โดย
นศภ.โกวิท ดาราก้านตรง
ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ ภญ.สุพิชญาภรณ์ คำตัน

https://www.youtube.com/watch?v=geERRbtYC0I


Original song: No One Else – แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน https://www.youtube.com/watch?v=9nDjgusMmCY Edit & Mix by TUTA

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.