เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว…

เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกายใจแข็งแรง โชคดีปีใหม่ มีความสุข ความสำเร็จ และ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาตลอดปีใหม่นี้

เภสัชกรผดุงยศ พิสุทธาดามงคล
นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)
วาระปี พ.ศ. 2566-2568 (สมัยที่2)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.