เช้านี้ตัวแทนสมาคมฯ ร่วมถ่ายทำรายการหนี้แผ่นดิน นำโดย เภสัชกรผดุงยศ พิสุทธาดามงคล นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) และ เภส…

เช้านี้ตัวแทนสมาคมฯ ร่วมถ่ายทำรายการหนี้แผ่นดิน
นำโดย เภสัชกรผดุงยศ พิสุทธาดามงคล
นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)
และ เภสัชกรสุทธิพงค์ หนูฤทธิ์
อุปนายกและวิชาชีพสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)
เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ
ดูแลระบบยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของคนไข้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.