สมาคมเภสัชกรรมการตลาด ( ประเทศไทย ) ; MPAT

สวัสดีครับ ทาง MPAT ได้รับเกียรติจากทางอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนวิทยากร และ preceptors สอน presentation skills เหมือนทุกปี

สอนหัวข้อเทคนิคการนำเสนอวิชา skill in pharm care
โดยจะให้ assignment และ feedback clips การนำเสนอล่วงหน้า

กำหนดวันสอน
จันทร์ 25 ก.ค. 0830-1200 น. บรรยาย on-site
และ จันทร์ 1 ส.ค. 13-16 น. ฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อยผ่านระบบ online

น้องนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 หลักสูตร Pharm Care
จำนวน 62 คน
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
ต้องการพี่ preceptors 16 คน ครับ

เสนอมาเป็น on-site นะครับ
ถ้าติดเรื่อง safety concerns อาจเป็น online หรือ hybrid ครับ จึงขอสำรวจจำนวน preceptors ที่สนใจทั้งระบบ online & on-site

ฝากรับสมัครวิทยากรและพี่ๆ preceptors ประจำกลุ่ม
สามารถช่วย feedback คลิปล่วงหน้าออนไลน์ หรือ ช่วยในวันนำเสนอจริง

สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgLXvdnDLdCpMweiBL9ZJ35rANV04ANb8OuI9jdsEwcztOtw/viewform?usp=pp_url
ขอบคุณมากครับ

https://www.facebook.com/205248929496582/posts/5334470133241077/?d=n


เชิญชวนศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และเภสัชกรการตลาดศิษย์เก่าจากทุกสถาบัน ในบ…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.