สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ Pharmaceutical Industry in the Era …

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมประจำปี พ.ศ. 2566

ในหัวข้อ

Pharmaceutical Industry in the Era of Data-Driven Healthcare: Opportunities and Challenges

ณ Rembrandt Hotel Bangkok, สุขุมวิท 18
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
เวลา 8:30 – 16:45 น.

รายละเอียดการประชุม

8:30 – 9:00
พิธีเปิดงานประชุม
โดย นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)

09:00 – 10:15
ทิศทางนโยบายกรมบัญชีกลางกับสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ
โดย คุณรชตะ อุ่นสุข

10:30 – 11:00
หลักการและแนวคิดการกำหนดราคาเบิกจ่ายยา (Drug Fee Schedule) ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดย ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์

11:00 – 12:20
การประชุมสามัญประจำปีสมาคมฯ และการมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2566

13:20 – 14:05
บทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพ: การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลในระดับต่างๆ
โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

14:05 – 14:50
ภาพตลาดยาประเทศไทย: แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยา
โดย วิทยากรจากบริษัท IQVIA

15:05 – 15:35
มุมมองและผลกระทบของโรงพยาบาลและการปรับตัวสำหรับนโยบายการเบิกจ่ายภาครัฐที่เปลี่ยนแปลง
โดย ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต

15:35 – 16:05
การประยุกต์ใช้ Generative AI ในงานของเภสัชกรการตลาด
โดย ภก.วิรุณ เวชศิริ

16:05 – 16:30
การสร้างศักยภาพเภสัชกรการตลาด: สู่มิติการทำงานที่ทรงประสิทธิผล
โดย รศ.ดร.ภก.กร ศรเลิศล้ำวานิช

สำหรับเภสัชกรที่เข้าร่วมงานจะได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 5 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
1) สมาชิกของสมาคม 2,000 บาท
2) บุคคลทั่วไป 3,200 บาท
พิเศษ ราคา Early Bird สำหรับบุคคลทั่วไปที่จองก่อนวันที่ 30 ต.ค. 2566 ราคา 2,500 บาท

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเพียง 1,000 บาท
และรับสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิก

สมัครได้เลยที่นี่ https://forms.gle/Dt7bd9V1rzqRVbiAA

#สมาคมเภสัชกรรมการตลาด #Pharmaceutical #DataDrivenHealthcare #Innovation #AI #Thailand

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.