Timeline photos

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 . . . . ผ่านไป 3 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน
(8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา)

วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ หัวข้อ “หมวดสถานที่ที่กำหนดสิ่งที่ควรทำ ต้อง ……. ?”

ขอบคุณข้อมูลจาก Tiktokers พี่น้องหนู
โดย . เภสัชกรพัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ
อ้างอิง . https://bit.ly/3uuygc7
สภาเภสัชกรรม ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนเภสัชกรร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP
รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QQ7YKH
_____________________________________
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 . . . . ผ่านไป 3 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน
(8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา)

วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ หัวข้อ “หมวดสถานที่ที่กำหนดสิ่งที่ควรทำ ต้อง ……. ?”
ต้องมีการจัดให้มีบริเวณเฉพาะแยกจาก พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร(Pharmacist-Service area) และ พื้นที่ให้คำปรึกษาทางยา(Counselling area) แบ่งแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน กับพื้นที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (Self-service area)
*กรณีที่มีห้องสำรองยา ต้องไม่วางยาสัมผัสกับพื้นโดยตรง

ขอบคุณข้อมูลจาก Tiktokers พี่น้องหนู
โดย . เภสัชกรพัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ
อ้างอิง . https://bit.ly/3uuygc7
สภาเภสัชกรรม ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนเภสัชกรร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP
รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QQ7YKH
_____________________________________
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.