Photos from สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council’s post

เป็นครั้งแรก! สภาเภสัชกรรมเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ ระดมวิทยากรจากหลากหลายมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ใหม่ๆ

มีการนำเสนองานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ แนวคิดการทำสมุนไพร นำเสนอเคล็ดลับหลายอย่างที่จะช่วยให้ตลาดการทำสมุนไพรสำเร็จ

เป็นการตอกยำถึงความเป็นมืออาชีพของสมุนไพรในวิชาชีพเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.