แจ้งเตือนไปยังเภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช. ทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้พบผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร แจ้งดำเนินการต่างๆ…

แจ้งเตือนไปยังเภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช. ทุกท่าน

เนื่องจากขณะนี้พบผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร แจ้งดำเนินการต่างๆกับเภสัชกร พร้อมกับจะให้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับบริการ

สปสช. ขอให้ท่านประสานไปยัง สปสช. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการนั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.