เภสัชกรไม่อยู่ประจำร้าน ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่? | นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกค

เภสัชกรไม่อยู่ประจำร้าน ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่? | นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง

https://youtu.be/-0eiW4h17CA


นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ “เภสัชกรไม่อยู่ประจำร้าน ผิดจรรย…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.