“เพราะการรับฟังเพื่อนสมาชิกเภสัชกรเป็นสิ่งหนึ่งที่สภาเภสัชกรรมให้ความสำคัญ” สภาเภสัชกรรมขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกรไทยทุกท่าน …

“เพราะการรับฟังเพื่อนสมาชิกเภสัชกรเป็นสิ่งหนึ่งที่สภาเภสัชกรรมให้ความสำคัญ”

สภาเภสัชกรรมขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกรไทยทุกท่าน
เข้าร่วม LINE OpenChat แชทคอมมูนิตี้ออนไลน์ขนาดใหญ่ รองรับเพื่อนสมาชิกเภสัชกร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชมการทำงาน หรือ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านการพูดคุย LINE OpenChat นี้
_________________________
________________
_______
_

สภาวิชาชีพเภสัชกรรมจะใกล้ชิดคุณมากกว่าเดิม
ด้วย “สายตรง​ ​สภาเภสัชกรรม​ วาระ10”
เพื่อนสมาชิกเภสัชกรทุกท่าน สามารถแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

bit.ly/3YagOXd
_
_______
________________
_________________________
*หมายเหตุ
เงื่อนไขการเข้าร่วมใน LINE OpenChat นี้ คือ . . “เป็นเภสัชกร”
และ
1. แสดงรูปโปรไฟล์ที่เหมาะสม และเป็นรูปจริง
2. Username ที่แสดงต้องเป็น ชื่อจริง
3. ต่อท้าย ด้วย เลข ภ.
ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่นี้สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ทำตามกฏระเบียบของห้องสนทนาเท่านั้นนะครับ

กฏระเบียบของห้องสนทนานี้
1. ห้ามโฆษณาขายสินค้าพาณิชย์ใดๆ หรือบริการอื่นใด ตลอดจนโฆษณาชวนเชื่อใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแอดมิน (ยกเว้นประเด็นที่นำมาปรึกษาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอ หรือร้องเรียนปรึกษา)
2. ผู้พิมพ์ข้อความและผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการพิมพ์ข้อความหรืออ่านข้อความในกลุ่ม . . . การแสดงออกทางความคิดที่ไม่สุภาพ และแสดงออกด้วยความเท็จ ขาดการตรวจสอบ อาจเข้าข่ายมีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย
นายกสภาเภสัชกรรมได้มีความเป็นห่วงในประเด็นนี้ ขอให้สมาชิกระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็น หากต้องการแสดงความเห็นต้องเป็นข้อมูลด้านวิชาการ หรือ ด้านกฎหมายที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สมาชิกควร . . . .
– ให้เกียรติผู้อื่น เฉกเช่นการที่ต้องการให้ผู้อื่นให้เกียรติตนเอง
– ไม่ควรใช้อารมณ์นำเหตุผล
– ไม่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หยาบคาย
ซึ่งอาจเกิดประเด็นการละเมิดผู้อื่น และทำให้เกิดการดำเนินการทางกฎหมายจะส่งผลกระทบกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นได้
3. แอดมินสามารถดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาความถูกต้อง ความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ซึ่งอาจจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้
4. โปรดใช้วาจาและกริยาที่สุภาพต่อแอดมิน ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของแอดมิน หากฝ่าฝืนจะถูกให้ออกจากกลุ่มโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
5. ห้องสนทนานี้ ขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่เป็นเภสัชกร เท่านั้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.