สำหรับหน่วยงานใดต้องการใช้ภาพการ์ตูนชุดนี้ เพื่อทำกิจกรรมของสภาเภสัชกรรม สามารถ Download ได้ที่ https://drive.google.com/drive/…

สำหรับหน่วยงานใดต้องการใช้ภาพการ์ตูนชุดนี้ เพื่อทำกิจกรรมของสภาเภสัชกรรม สามารถ Download ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1qxqkcwrwjBIqEewZUbDzdCHzvmJgXLmh?usp=sharing

ขอสงวนสิทธิ์มิให้นำไปใช้เพื่อทางการค้า หรือ อื่นใดๆนอกเหนือจากกิจกรรมของสภาเภสัชกรรม
#สภาเภสัชกรรม
#สัปดาห์เภสัชกรรม
#avatar
#เภสัชกร
#สื่อสารสภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.