สำหรับสมาชิกที่ต้องการให้ความเห็นเรื่อง Telepharmacy ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/meeting/re…

สำหรับสมาชิกที่ต้องการให้ความเห็นเรื่อง Telepharmacy ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://zoom.us/meeting/register/tJAuc-ygrzgiGdewu-3gtCBUQrxfad1g74_F


สภาเภสัชกรรมขอรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเภสัชกรทุกภาคส่วน
ต่อร่างประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
(ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.)
Link : https://bit.ly/3yQ9wMB

และท่านสามารถเข้ามาแสดงความเห็นในระบบ Zoom
วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 19:00
เพื่อทีมงานจะได้รวบรวมประเด็นเป็นข้อเสนอต่อไป

#สภาเภสัชกรรม
#Telepharmacy
#เภสัชกรรม
#เภสัชกรรมทางไกล
#ประกาศสภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.