สำรวจความต้องการสนับสนุนสื่อสัปดาห์เภสัชกรรม-65 ด้วยสภาเภสัชกรรมได้จัดทำสื่อสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อให้เภสัชกรได้เผยแพร่สู่ประชาชน …

สำรวจความต้องการสนับสนุนสื่อสัปดาห์เภสัชกรรม-65
ด้วยสภาเภสัชกรรมได้จัดทำสื่อสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อให้เภสัชกรได้เผยแพร่สู่ประชาชน ทางสภาเภสัชกรรมจึงขอสำรวจความต้องการของร้านยาหรือหน่วยงานโดยสื่อนี้จะแจกในช่วงสัปดาห์เภสัชกรรมซึ่งปีนี้จัดในช่วงวันเภสัชกรโลก วันที่ 25-30 กันยายน 65 นี้ โดยจำนวนที่จัดส่งทางสภาเภสัชกรรมขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามจำนวนและความต้องการที่ขอมา ตัวอย่างสื่อตามนี้ (ในส่วนของโรงพยาบาลจังหวัดของภาครัฐ ทางสภาเภสัชกรรมจะจัดส่งไปตามระบบ)
https://online.flippingbook.com/view/147831358/
หนังสือสัปดาห์เภสัชกรรม
ปี 65 สำหรับประชาชน จัดทำโดย
สภาเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ(คภยส) ภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน(มภช) และการสนับสนุนงบประมาณโดย สสส
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
https://forms.gle/gsZin9HBRNyhjXQN9

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.