สภาเภสัชกรรม .. เชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร “ทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” ขั้นตอนง่าย .. ไม่ยุ่งยาก .. เพียง 3 ขั้น…

สภาเภสัชกรรม .. เชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร
“ทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม”
ขั้นตอนง่าย .. ไม่ยุ่งยาก .. เพียง 3 ขั้นตอน !
ดังนี้
________________________________________

1. ใช้งานผ่านระบบ E-Service
คลิกที่ .. website ของสภาเภสัชกรรม https://www.pharmacycouncil.org/
แบ่งกลุ่มเพื่อนสมาชิกเภสัชกร เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มคนที่ยังไม่เคยมีบัตร (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำบัตร)
ขอให้เพื่อนสมาชิกเภสัชกร ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อน คือ
– วัน/เดือน/ปีเกิด
– คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
– ที่อยู่
ให้เป็นปัจจุบัน (ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าบัตรฯ ของท่าน)
เมื่อข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว จึงจะสามารถไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวฯ ผ่านระบบออนไลน์ E-Service ได้อย่างเรียบร้อย
1.2 กลุ่มคนที่เคยมีบัตรมาแล้ว
แต่ ….
– บัตรเดิมสูญหาย
– บัตรเดิมหมดอายุ
มีค่าธรรมเนียมในการทำบัตร 300 บาท / 10 ปี
________________________________________

2. อัพโหลด “รูป” หรือ “ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมในระบบ”
โดยหลักฐานในการขอทำบัตร มีดังนี้
2.1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 Mb
2.2. ภาพถ่ายที่จะใช้สำหรับติดบัตร จะต้อง …
– เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดไม่เกิน 250 Kb เท่านั้น
– สัดส่วนความกว้างและความสูงใบหน้ามีขนาด 50% และ 60-70% ตามลำดับ ดูตาม ขนาดรูปตัวอย่าง
– เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน
– ขนาดมาตรฐาน พอดีกรอบ
– พื้นหลังสีพื้นเรียบ แสงและภาพคมชัด (ไม่เบลอ)
– หน้าตรง(ไม่เอนเอียงข้าง) ตัวตรง ยิ้มได้เล็กน้อยพองดงาม
– แต่งกายชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
– ไม่ใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือโพลารอยด์
________________________________________

3. แนบหลักฐานชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท (กรณีกลุ่มคนเคยมีบัตร)
กรุณากรอกใบนำฝากชำระเงิน (Pay-In-Slip) ให้ครบถ้วนทุกรายการ
และนำไปติดต่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
รับชำระเป็นเงินสด หรือชำระผ่านช่องทาง Mobile Banking ทุกธนาคาร
หากชำระผ่านทางช่องทางธนาคารอื่นๆ
กรณีมีค่าธรรมเนียม .. ผู้ชำระเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
. . .
ผู้ชำระเงินโปรดทำรายการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้ทำรายการคำขอมีบัตรฯ
ผู้ชำระเงินต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อยืนยันการชำระเงิน
. . .
ข้อมูลการชำระเงินของท่านจะส่งไปยังสภาเภสัชกรรมหลังจากวันที่ท่านชำระเงินภายใน 3 วันทำการ
ท่านสามารถ Login เข้าไปในระบบ
เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินของท่านได้
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายราชการสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ ธ.กรุงไทย หมายเลข (02) 208-8528 หรือ Call center 1551 ในเวลาทำการ
_________________________________________

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสภาเภสัชกรรม ได้ที่
Youtube : สภาเภสัชกรรม Pharmacy Council
Line : @pharmacycouncil
หรือช่องทางติดต่อที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนน.ติวานนท์ ตำบล.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ติดต่อ . 02-591 9992-5
โทรสาร . 02-591 99986
Email : [email protected]
______________________________________
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.