สภาเภสัชกรรม ขอร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกเภสัชกร สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ประเทศไทย Thai Industrial Pharmacist Association (T…

สภาเภสัชกรรม ขอร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกเภสัชกร สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ประเทศไทย Thai Industrial Pharmacist Association (TIPA)

เนื่องในโอกาสที่สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ได้ประกาศรางวัลผลการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่นประจำปี พุทธศักราช 2566
ดังรายนามต่อไปนี้ . . .

1. เภสัชกรวีรยุทธ จิรรัศมิ์
รางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่นประจำปี
2. เภสัชกรวศิน ปาละบุญมา
รางวัลเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี

นอกจากนี้ ตามมติของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ประเทศไทย ได้พิจารณามอบรางวัลเกียรติคุณ เภสัชกรอุตสาหการแด่เภสัชกรซึ่งมีคุณูปการอย่างโดดเด่นต่อวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการโดยองค์รวม ต่ออุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ จึงขอประกาศเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ . . .

ดร.เภสัชกรนิลสุวรรณ ลีลารัศมี
รางวัลเกียรติคุณ เภสัชกรอุตสาหการ

ทั้งนี้สภาเภสัชกรรม ร่วมด้วย สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดี และประกาศผลการคัดเลือกนี้ เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียงเกียรติคุณให้ปรากฏแก่สังคมสืบไป
_____________________________________
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสภาเภสัชกรรม ได้ที่
Youtube : สภาเภสัชกรรม Pharmacy Council
Line : @pharmacycouncil
หรือช่องทางติดต่อที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนน.ติวานนท์ ตำบล.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ติดต่อ . 02-591 9992-5
โทรสาร . 02-591 99986
Email : [email protected]
____________________________________
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.