สภาเภสัชกรรมเตรียมพร้อมร่วมประชุม กับ สปสช. ทุกเขต เพื่อวางแนวทาง การทำงาน MODEL 3 วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 #รั…

สภาเภสัชกรรมเตรียมพร้อมร่วมประชุม
กับ สปสช. ทุกเขต เพื่อวางแนวทาง
การทำงาน MODEL 3

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00

#รับยาใกล้บ้าน
#ร้านยาชุมชนอบอุ่น
#สภาเภสัชกรรม
#model3
#สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.