สภาเภสัชกรรมวาระ10 ได้เริ่มเข้าสู่ปีที่ 2 วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมและมีวาระสำคัญๆ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดติด…

สภาเภสัชกรรมวาระ10 ได้เริ่มเข้าสู่ปีที่ 2

วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมและมีวาระสำคัญๆ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดติดตามLive ทางเพจนี้ช่วงเที่ยงวันนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.