สภาเภสัชกรรมมีความยินดี และเต็มใจ พร้อมที่จะให้บริการเพื่อนสมาชิกเภสัชกรไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ … เราน้อมรับคำวิจารณ์ คำแน…

สภาเภสัชกรรมมีความยินดี และเต็มใจ พร้อมที่จะให้บริการเพื่อนสมาชิกเภสัชกรไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ … เราน้อมรับคำวิจารณ์ คำแนะนำจากเพื่อนสมาชิกเภสัชกรทุกท่าน โดยเราจะนำคำแนะนำเหล่านั้นมาพัฒนางานบริการให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้นไป
ทั้งนี้สภาเภสัชกรรมจึงถือโอกาสนี้ แนะนำบุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม เพื่อให้เพื่อนสมาชิกเภสัชกรได้รู้จัก
ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายเจษฎา จันทรประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. นายศิริพงษ์ เจือโร่ง
นิติกร
3. นายเทอดภูมิ พัชรสุนทรชัย
นิติกร
4. นางสาวภูริตา ประสานวงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
5. นายณัฐภพ งามขำ
เจ้าหน้าที่บัญชี
6. นางสาววิยะดา ศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
7. นางอโนชา แน่นหนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
8. นายสัมฤทธิ์ เร่งรัด
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและใบอนุญาต
9. นางสาวตรีนุช ชมภูนุช
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและใบอนุญาต
10. นายวรรณชนะ ปุยสำลี
นักวิชาการศึกษา
11. นางสาวพัชราภา นามมูลลา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Pharmacy License Examination Center ; PLEC)
12. นายกรกต คล้ายสุทธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Pharmacy License Examination Center ; PLEC)
13. นางสาวพิณชญา โท้ประยูร
เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
14. นายธนพัฒน์ กิจเจริญ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
15. ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์ จารุสิทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
. . .
______________________________________

Link อ้างอิงประกาศ : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content&menuid=37
______________________________________
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสภาเภสัชกรรม ได้ที่
Youtube : สภาเภสัชกรรม Pharmacy Council
Line : @pharmacycouncil
หรือช่องทางติดต่อที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนน.ติวานนท์ ตำบล.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ติดต่อ . 02-591 9992-5
โทรสาร . 02-591 99986
Email : [email protected]
_____________________________________
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.