วัน เสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565 จากกรณี ที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อ พบโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ มีการจ่ายยาผิด และ…

วัน เสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565
จากกรณี ที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อ พบโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ มีการจ่ายยาผิด และในขณะนี้เด็กผู้ใช้ยาต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น
สภาเภสัชกรรมขอแสดงความห่วงใยและขอส่งความปรารถนาดีไปยังน้องผู้ป่วยและครอบครัว หวังเป็นอย่างยิ่งให้น้องหายเป็นปกติและสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว
สภาเภสัชกรรมจะไม่นิ่งนอนใจ โดยหลังจากการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ หากพบว่าเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทางสภาเภสัชกรรมจะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามขั้นตอนมาตรฐาน โปร่งใส โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง ต่อไป
สภาเภสัชกรรม ตระหนักดีว่ามีปัจจัยหลากหลายที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการให้บริการ และยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงจากความผิดพลาดดังกล่าวและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบยาในโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหาลักษณะดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต

#สภาเภสัชกรรมไม่นิ่งนอนใจ
#ข่าวสารสภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.