วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 . . . . ผ่านไป 8 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน (8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา) . . . ประชาชนจะ…

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 . . . . ผ่านไป 8 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน
(8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา)
. . .
ประชาชนจะสามารถ เช็ค หรือ ตรวจสอบได้ว่า . .. ?
กำลังรับบริการด้านยาจากใคร ?!
เภสัชกรชื่ออะไร ?
นามสกุลอะไร ?
หน้าตาเป็นอย่างไร ?
ให้บริการเวลาเท่าไหร่ ถึงเท่าไหร่ ?
และ เป็นเภสัชกรจริงหรือไม่ ? มีเลขใบประกอบหรือป่าว ?

เราสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้เลยนะครับ
เข้าร้านยา มองหาแผ่นป้ายสีน้ำเงินๆ
ที่อาจจะติดอยู่ใกล้ๆ ป้ายคำว่า “สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน” เลยนะครับ
รู้หรือไม่ ?
ปัจจุบันนี้เลข ภ. ของเภสัชกร
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเภสัชกรของประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมายแล้ว
มีจำนวน 45,745 คน
เลข ภ. สุดท้ายคือ
______________________
_______________
________
____
_
ภ.45745
_
____
________
________________
______________________
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565)
. . .
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ หมอยาแมวดำ
โดย . เภสัชกรพงษ์ศิวะ กู่นอก
อ้างอิง . https://bit.ly/3nAYvcS
สภาเภสัชกรรม ขอร่วมส่งเสริม และสนับสนุนเภสัชกรร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP
รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QQ7YKH


วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 . . . . ผ่านไป 8 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน
(8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา)
. . .

GPP ย่อมาจาก Good Pharmacy Practice คือ หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
GPP ก็คือกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการประกาศเป็นกฎหมายภายใต้ “กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556”
ซึ่งว่าง่ายๆ คือ …. กฎในการเปิดร้านยาที่ดีครับ ใครอยากเปิดร้านยา ต้องทำตามกฎนี้

ซึ่งแรกเริ่มที่มีกฎระเบียบนี้ อดีตร้านยาต่างๆมีความไม่พร้อมในหลายด้านที่กฏระเบียบประกาศออกมา หน่วยงานควบคุมเองก็ดี ผู้ตรวจสอบเองก็ดี ผู้ประกอบการเองก็ดี หรือแม้กระทั่ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเองก็ดี จึงได้กลั่นกรองผ่านที่ประชุม ลงมติ ออกประกาศให้มีการผ่อนผัน จึงมีระยะผ่อนผัน เพื่อให้ร้านยาที่ยังไม่พร้อม ค่อยๆเริ่มปรับปรุงตัวเองเพื่อให้เข้าเกณฑ์
และวันนี้เอง
ผ่านมาแล้ว 8 ปีเต็มๆ
มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
แต่ ! … มีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเต็มๆ คือ
ที่แน่ๆ . . จำนวนเภสัชกรที่จบออกมานั้น มีจำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่นอน ซึ่งจะเพียงพอ และสัมพันธ์กับร้านยาที่เปิดให้บริการประชาชนอยู่ ณ ปัจจุบัน

แล้วยังไงต่อ ?
คร่าวนี้ ประชาชนก็จะสามารถ เช็ค หรือ ตรวจสอบได้
ว่า . .. ?
กำลังรับบริการด้านยาจากใครกันนนะ ?!
เภสัชกรชื่ออะไร ?
นามสกุลอะไร ?
หน้าตาเป็นยังไงนะ ?
ให้บริการเวลาเท่าไหร่ ถึงเท่าไหร่ ?
และ เป็นเภสัชกรจริงป่าวนะ ? มีเลขใบประกอบหรือป่าว ?
เอ๊ะ !! หรือเภสัชกรปลอมๆ

เราสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้เลยนะครับ
เข้าร้านยา มองหาแผ่นป้ายสีน้ำเงินๆ
ที่อาจจะติดอยู่ใกล้ๆ ป้ายคำว่า “สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน” เลยนะครับ

รู้หรือไม่ ?
ปัจจุบันนี้เลข ภ. ของเภสัชกร
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเภสัชกรของประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมายแล้ว
มีจำนวน 45,745 คน
เลข ภ. สุดท้ายคือ
______________________
_______________
________
____
_
ภ.45745
_
____
________
________________
______________________
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565)
. . .
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ หมอยาแมวดำ
โดย . เภสัชกรพงษ์ศิวะ กู่นอก
อ้างอิง . https://bit.ly/3nAYvcS
เพจ MY Pharmacist เรื่องยา วางใจเภสัชกร ขอร่วมส่งเสริม และสนับสนุนเภสัชกรร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP
รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QQ7YKH

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.