ผลการประกวดคลิปจากนักศึกษา งานสัปดาห์เภสัชกรรม

"เพราะน้องๆ คือพลังของวิชาชีพในวันหน้า"
ทางสภาเภสัชกรรมจึงขอมอบรางวัลให้น้องๆ ทุกทีมที่ส่งผลงานคลิปเข้าประกวด
💐
ทั้ง 21 ผลงานจากน้องๆนิสิต,นักศึกษาเภสัชศาสตร์
ว่าที่เภสัชกรในอนาคต ที่ส่งผลงานคลิปภายในหัวข้อ
"We care for everyone"
เภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน
เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับบทบาทวิชาชีพ "เภสัชกรรม" ให้ประชาชนรับรู้
โดยสภาฯ มีแนวทางในการตัดสินผลงาน ดังนี้
1 การแสดงออกของบทบาทเภสัชกรที่ดี
2 มีความคิดสร้างสรรค์
3 เทคนิคการจัดทำสื่อที่น่าสนใจ
4 มีการนำเสนอที่ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน
5 ต้องเป็นผลงานสร้างใหม่ของตัวเอง
6 ต้องไม่พาดพิงบุคคลหรือองค์กรใดที่อาจจะทำให้เสื่อมเสีย หรือได้รับความเสียหาย
บัดนี้ผลการประกวดได้เป็นที่สิ้นสุดแล้ว ทางสภาเภสัชกรรมเห็นถึงความตั้งใจ สร้างสรรค์ผลงานออกมา ของน้องๆทุกทีม จึงมีความยินดีที่จะมอบรางวัลให้ทุกทีม โดยเรียงผลของรางวัลที่ได้มอบให้ไว้ตามประกาศ ดังนี้
รางวัลที่ 1 : 10,000 บาท
🥇 ได้แก่ … ผลงานชื่อ "AYO! เภสัชห่วงใย"
สร้างสรรค์โดย … นศภ.ศุภวพิชญ์ เจียมเจริญเดช ชั้นปีที่ 4 จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
👏 @คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU
รางวัลที่ 2 : 5,000 บาท
🥈 ได้แก่ … ผลงานชื่อ "“Don’t vs Do” กินยายังไงให้เภสัชปลื้ม"
สร้างสรรค์โดย … ทีม เภสัชMUผู้รักcontent จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
👏 @Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท
🥉ได้แก่ … ผลงานชื่อ "ยาใจเภสัช"
สร้างสรรค์โดย … ทีมยาใจเภสัช นางสาวภัณฑิรา สารรัตน์ ชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
👏 @คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และ
รางวัลที่ ชมเชย : 500 บาท
🏆 ได้แก่ … น้องๆ ทั้ง 18 ทีม
1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานชื่อ "เภสัชกรห่วงใย ใส่ใจดุจญาติมิตร"
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานชื่อ "บทบาทของเภสัช CRA เพื่อสังคม"
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานชื่อ "มันเป็นความผิดของเธอ หรือยา หรือเภสัชกร"
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "เภสัชฝากร้าน เพื่อแม่แพ้บ่ได้"
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "เภสัชห่วงใย ใส่ใจeveryone introvert"
6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "เภสัชหัดถ่าย ตอน We care for everyone”
7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "บทบาทของเภสัชกรที่ดี (ทีม TopVeen)"
8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "We are Pharmacare"
9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "หมอยาท่าเฉลว"
10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "เภสัชดีเภสัชเลิศ"
11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "sexed"
12. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานชื่อ"Caring starts with you."
13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "เพราะเราห่วงใยทุกคน"
14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานชื่อ "ซื้อยาจากเภสัชกรด้วยตัวเองทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย"
15. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานชื่อ "เกลือแร่ ก็เหมือนคู่คิด ถ้าเลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยน"
16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานชื่อ "Secret Job"
17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานชื่อ "ไม่เข้าใจทำไมเภสัชต้องถามเยอะ?"
18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานชื่อ "Pharmacare"
เรียนแจ้งน้องๆทั้ง 21 ทีม กรุณาติดต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
โทรเบอร์ 02 591 9992 ต่อ 7 (ติดต่อคุณวรรณชนะ ปุยสำลี )
ติดต่อกลับมา ก่อน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566
แจ้งชื่อทีม และ มหาวิทยาลัย เพื่อรับเงินรางวัล
.
.
🙂
เป็นที่น่าประทับใจที่ผลงานน้องๆ จากทุกทีม บอกเล่าผ่านมุมมองของน้องๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ . . . "ให้ผู้ป่วยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม" ซึ่งส่วนใหญ่ๆ น้องๆถ่ายทอดออกมาในมุมมองของ "เภสัชกรร้านยา" เป็นส่วนใหญ่ เป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมไปถึงช่วงเวลาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บทบาทของเภสัชกรร้านยาโดดเด่น และเป็นที่น่าสร้างสรรค์ผ่านมุมมองของน้องๆ และผลงานทั้งหมดถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยม แต่ด้วยความที่เป็นการแข่งขัน ตามประกาศตอนต้น ทำให้ คณะกรรมการผู้ตัดสินมีความลำบากใจอย่างมาก ที่จะต้องเลือกผลงานตามลำดับ ผ่านการโหวตของคณะกรรมการผู้ตัดสิน จาก สภาเภสัชกรรม จึงได้เป็นผลการตัดสินดังกล่าว
โอกาสนี้ . . สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกรจากทุกแขนงสาขางานด้าน "เภสัชกรรม" ไม่ว่าจะเป็น เภสัชกรชุมชน, เภสัชกรโรงพยาบาล, เภสัชกรอุตสาหกรรม, เภสัชกรการขึ้นทะเบียนยา, เภสัชกรการตลาด, เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค และ เภสัชกรภาคการศึกษา รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงบทบาทผ่านแนวคิดของความห่วงใย หรือ "Care"
สำหรับเภสัชกรท่านใดที่ต้องการใช้รูปและสื่อที่สภาเภสัชกรรมได้จัดเตรียม
ท่านสามารถ download ได้ที่ …
https://drive.google.com/…/1qxqkcwrwjBIqEewZUbDzdCHzvmJ…
พร้อมใช้ hashtag ร่วมกัน
#สภาเภสัชกรรม
#สัปดาห์เภสัชกรรม2566
#WeCareForEveryone
#เภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.