ประกาศ เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 22:00 น. ถึง 06:00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2565 สภาเภสัชกรรมปิดปรั…

ประกาศ
เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565
เวลา 22:00 น. ถึง 06:00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2565
สภาเภสัชกรรมปิดปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เพื่อนสมาชิกเภสัชกรจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
– website สภาเภสัชกรรม
– ระบบ E-service
– ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
– ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
– สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
. . .
สภาเภสัชกรรมขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.