คณะเภสัชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการใช้งานแอพลิเคชั่นในการค้นหาเม็ดยา “ยาอะไร” โดยสามารถค้นไ…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการใช้งานแอพลิเคชั่นในการค้นหาเม็ดยา “ยาอะไร” โดยสามารถค้นได้จากคำสำคัญ รูปร่าง และ feature ใหม่ ค้นหาจากรูปถ่าย ผู้สนใจสามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ทั้งผ่านระบบ iOS และ android โดย download ได้จาก QR code ที่แนบมา หรือค้นหาด้วยคำว่า “ยาอะไร” ผ่าน App Store และ Google play ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.