ขอแจ้งข้อมูลไปยังเภสัชกรที่ร่วมโครงการกับ สปสช. เนื่องด้วยเมื่อครบปีงบประมาณ ร้านยาที่ร่วมโครงการกับ สปสช. จำเป็นต้องมีการปรับ…

ขอแจ้งข้อมูลไปยังเภสัชกรที่ร่วมโครงการกับ สปสช.

เนื่องด้วยเมื่อครบปีงบประมาณ ร้านยาที่ร่วมโครงการกับ สปสช. จำเป็นต้องมีการปรับปรุงสัญญาการให้บริการสาธารณสุข

ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพ ได้สรุปออกมาตามรูป
ขอให้ท่านดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดและส่งข้อมูลไปยัง [email protected]

#สภาเภสัชกรรม
#ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพ
#ร้านยา
#สปสช
#หน่วยร่วมให้บริการวิชาชีพเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.