ขอเชิญเภสัชกรที่ร่วมให้บริการ ATK และ SI ของสปสช. เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนค่าบริการ และทำความเข้าใจระบบการเบิกจ่…

ขอเชิญเภสัชกรที่ร่วมให้บริการ ATK และ SI ของสปสช. เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนค่าบริการ และทำความเข้าใจระบบการเบิกจ่าย

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565
เวลา 20:00 น.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93087033698?pwd=WWdRTWdJcnNTNk9iaU1VNFo2eGgwQT09

Meeting ID: 930 8703 3698
Passcode: 627688

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.