ขอความร่วมมือเภสัชกรที่ปฎิบัติงานที่ร้านยา ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบ my pharmacist ได้ที่ https://service.acc-pharm.com/ เ…

ขอความร่วมมือเภสัชกรที่ปฎิบัติงานที่ร้านยา ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบ my pharmacist ได้ที่

https://service.acc-pharm.com/

เพื่อจะได้นำช้อมูลเข้าสู่ระบบ My Pharmacist ใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้านยาต่อไป

#ร้านยาของฉัน
#สภาเภสัชกรรม
#mypharmacist

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.