ขณะนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของ สภาเภสัชกรรมเกิดชำรุด ไม่สามารถโทรเข้าและโทรออกได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 30 สิงหาคม 2565…

ขณะนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของ สภาเภสัชกรรมเกิดชำรุด ไม่สามารถโทรเข้าและโทรออกได้
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

30 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.