🧐NEWS. รู้ไว้..ใช่ว่า #ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊 #sharenews_RxSU

🧐NEWS. รู้ไว้..ใช่ว่า

#ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊
#sharenews_RxSU


บริการของ Google ต้องใช้เมล @silpakorn.edu น๊าาาา!

ตามที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยบน Google Workspace จาก @silpakorn.edu เป็น @old.silpakorn.edu ดังที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น จึงทำให้นักศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566 เข้าใช้บริการของ Google ไม่ได้

ดังนั้น นักศึกษาต้องเปลี่ยนมาใช้ @silpakorn.edu แทน @old.silpakorn.edu ซึ่ง @old.silpakorn.edu จะสามารถเข้าถึงได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.