🟢กิจกรรมปฐมนิเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มศก.

🟢กิจกรรมปฐมนิเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มศก.


ขอเชิญนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 1 (Rx37)
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

#แล้วพบกันนะคะ🙋‍♀️🙋🍀#RxSU37💊

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.