💧คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 แก่กองงานวิทยาเขตพร…

💧คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
แก่กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และกองกิจการนักศึกษา

🎉ในโอกาสนี้ ศ.ดร.ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณบดี และ อ.ภก.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองคณบดีอาวุโส คุณอารยา ธนะวัฒนานนท์ ตำแหน่ง รักษาการเลขานุการ และคุณเสาวนีย์ พูลเขตรวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทนการมอบสิ่งสนับสนุนในครั้งนี้

#ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊
#activity_rxsu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.